نوربخش

طراحی - اجرا و مشاوره سیستم های نورپردازی سینما،آمفی تاتر و لیزر شو

تجهیزات سالن سینما تجهیزات نورپردازی و روشنایی پروژکتور