شرکت تولیدی مهندسی پیشروان صنعت خاور (سهامی خاص)

همراه صنایع برای خودکفایی در صنعت پلیمر

تولید محصولات لاستیکی پلیمر ورق پلیمر