پیروز اندیشان پاسارگاد

حسابداری حسابرسی مشاوره مالیاتی و خدمات مالی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن همراه :
  • تلفکس :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
توضیحات
کلیه امور حسابداری و مالی، تهیه صورتهای مالی مطابق با استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، تهیه اظهارنامه عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده تهیه و ارسال گزارشهای فصلی، تهیه لوایح دفاعی بیمه و مالیات، طراحی و استقرار سیستمهای مالی، بهای تمام شده، حقوق و دستمزد و سیستمهای انبار و اموال و همچنین تهیه کدینگ یونیک، اعزام نیروهای متخصص و مجرب