مرجان شهریاری

باارزیابی ویژگیهای گفتار وزبان کودکتان اورا در فراگیری مهارتهای سخت زبانی مانند خواندن ونوشتن یاری دهید.

کلینیک گفتار درمانی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
توضیحات
خدمات کلینیک گفتاردرمانی دراین کلینیک کودکان وبزرگسالانی که دچار یکی از انواع اشکالات گفتار وزبان هستند . مورد ارزیابی قرار می کیرند و در وهله ی اول ودرصورت امکان با ارایه ی مشاوره (برای کودکان این مشاورره به والدین داده می شود)درمان اختلال در منزل توسط خود فرد یا والدین  پی گیری می شود.و در غیر این صورت برنامه ی درمانی به شکل منظم(هفتگی و000)درکلینیک باحضور متخصص انجام می شود .در این مکان سعی شده است با استفاده از تجهیزات وابزار کار بردی روش های درمانی تسهیل شوند ونحوه ی ااستفادی از ابزار نیز به فرد آموخته خواهد شد برخی ازانواع اختلالات گفتار وزبان عبارتند از 1 ت أخیر در بیان کلمات (اگر کودک شما تا سی ماهگی هنوز کلمات  ارتباطی ندارد ازاین نظر باید مورد بررسی قرار گیرد 2 اشکال در تلفظ صدا در کودکان به دلایل مختلف (مشکلات ارگانیک  تأثیرات محیط و 3 تأخیر در فراگیری گفتاروزبان به دلیل افت شنوایی ٤ ناروانی گفتار کودک ودر مراحل پیشرفته تر لکنت کودکان (درمان ناروانی وحتی لکنت کودکان در مراحل ابتدایی بسیار راحت وسریع صورت می گیردومراجعه ی دیرهنگام باعث می شود که درمان طولانی تر شود 5 اشکالات تلفظی بزرگسالان که به شکل عادتی تثبیت شده است 6 اختلالات بیانی ودرکی بزرگسالان درپی آسیب مغزی 7 گرفتگی واختلالات صدا خدمات خاص کلینیک (مخصوص مهد کودک ها ودبستان های ابتدایی ارزیابی کودکان درمحیط مهد یا دبستان ازنطر مهارتهای زبانی(جهت پیشگیری از اختلالات ظریف یادگیری  وارتباطیِ مشاوره به والدین (جهت آگاهی ازمهارتهای کودک خود وآشنایی با تمرینهایی در قالب بازی برای رشد مهارتهای خواندن ونوشتن