گروه صنعتی جهان چلیک (ظروف پلاستیکی رنگ)

تولید ظروف پلاستیکی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • وب سایت :
خدمات و محصولات