سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی کل کشور

اثر باستانی و بنای تاریخی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی