گروه تولیدی البرز برق

تولید و فروش لوله پلیکا، خرطومی ، زانو و قوطی کلید

فروش و تعمیر لوازم برقی لوله خرطومی