بازرگانی آرمان شیمی پارس (زیماکس)

نماینده انحصاری شیشه آلات آزمایشگاهی simax.technosklo ،supertek در ایران

فروش مواد شیمیایی واردات صادرات مواد شیمیایی تولید تجهیزات آزمایشگاهی