بازرگانی آرمان شیمی پارس (زیماکس)

نماینده انحصاری شیشه آلات آزمایشگاهی simax.technosklo ،supertek در ایران

تولید تجهیزات آزمایشگاهی بازرگانی مواد شیمیایی فروش مواد شیمیایی