گروه تخصصی مطالعه شریف

گروه تخصصی مطالعه شریف به طور تخصصی بر روی جدیدترین تکنیک های مطالعه، تندخوانی، تقویت حافظه و افزایش تمرکز در ایران فعالیت می کند. این گروه وابسته به جهاد دانشگاهی صنعتی شریف می باشد.

آموزش تندخوانی و یادگیری
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
توضیحات
گروه تخصصی مطالعه شریف به طور تخصصی بر روی جدیدترین تکنیک های مطالعه، تندخوانی، تقویت حافظه و افزایش تمرکز در ایران فعالیت می کند. این گروه وابسته به جهاد دانشگاهی صنعتی شریف می باشد.
خدمات و محصولات