سینما بهمن

سینما
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • کد پستی :
توضیحات
سینما بهمن در تاریخ 19 بهمن سال 1344، با نام سینما کاپری در دو طبقه افتتاح و 30 سال بعد به دو سالن مجزا تفکیک شد. درجه ارزش‌گذاری سینما بهمن یک و دو، ممتاز است‌. ظرفیت سالن یک 590 صندلی و ظرفیت سالن دو 580 صندلی است‌.
خدمات و محصولات