ژنتیک پزشکی

با انجام مشاوره ژنتیک سلامت و امید را به نسل آینده هدیه نماییم

آزمایشگاه ژنتیک
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • وب سایت :
  • ایمیل :