پیمانکاری اکبری

اجرای سازه های بتنی ( فونداسیون، سقف،استخر،دیوار و...)

قطعات پیش ساخته بتنی سازه سبک ساختمانی