شرکت امیر جهان کار پلیمر

اولین و بزرگترین واردکننده مواد پلیمری در ایران

ورق پلیمر