سفیر سلامت

انجام تمامی خدمات پرستاری در منزل ، تزریقات ، پانسمان ، سرم تراپی ، کنترل فشار خون و دیابت ، سونداژ و خارج سازی سوند ، کشیدن بخیه ، فیزیوتراپی در منزل

خدمات پرستاری
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن همراه :
  • ایمیل :
توضیحات
انجام تمامی خدمات پرستاری در منزل ، تزریقات ، پانسمان ، سرم تراپی ، کنترل فشار خون و دیابت ، سونداژ و خارج سازی سوند ، کشیدن بخیه ، فیزیوتراپی در منزل ، پیگیری و دریافت پاسخ آزمایشات پزشکی ، تهیه نمونه جهت انجام آزمایشات پزشکی