شرکت آرین تجهیز یگانه (آتی)

شرکت آرین تجهیز یگانه در زمینه واردات مواد اولیه صنایع لاستیک و رنگ و ... و صادرات مواد پتروشیمی و ... فعال می باشد .

فروش مواد اولیه لاستیک