شرکت خدمات فنی آزمایشگاهی طرح خاک و سنگ

بالاترین کیفیت در حداقل زمان قیمت بسیار مناسب

آزمایشگاه خاک شناسی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • ایمیل :
توضیحات
ارائه مستندات پروژه آزمایش شده در صورت درخواست کارفرما تخفیف بیشتر برای تعداد کار بیشتر انواع آزمایش های: spt، دانهول، دانسیته، دانه بندی، رطوبت، اتربرگ، بارگذاری صفحه، مقاومت الکتریکی، برش برجا، هیدرومتری