فراگستر

دارنده تندیس پَر بلورین برترین سیستم اتوماسیون اداری کشور از جشنواره ملی فناوری اطلاعات

نرم افزار اتوماسیون اداری و مالی نرم افزار کاربردی برنامه نویسی سیستم مالی