زبان سرا - شعبه مرکزی

1- واحد مرکز: 1-66964450 2- واحد بلوار دریا: 88698481 و 88561174 3- واحد صادقیه: 44092845 و 44091664 4- واحد رسالت: 22508848 و 22506712 5- انتشارات: 66462612 و 66460800

آموزش زبان
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • فکس :
خدمات و محصولات