مهندسین مشاور ژئوتکنیک تهران

انجام مطالعات تخصصی خاک، بتن، آسفالت، بازرسی جوش، میکروپایل، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی با بیش از 25 سال سابقه.

خاک برداری شرکت ساختمانی حفاری زمین شناسی بازرسی فنی