سامیار تکسازان کارا

سامیار شما رو نو میکند. Samyar make you new

رنگ آمیزی صنعتی و سندبلاست