اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
توضیحات
موسسه آران تراز شرق در تاریخ 1390/09/10 تحت شماره 3332 و شناسه ملی 10380596382 در اداره ثبت شرکتها با به ثبت رسیده است.موضوع فعالیت موسسه :1- مشاوره و خدمات حسابداری2- اصلاح و بروز رسانی حسابها از جمله : 2-1 : تهیه صورتهای مالی شرکتها 2-2 : تهیه ترازهای حسابداری 2-3 : ارائه گزارشهای مالی و محاسباتی3- بروز رسانی حساب شرکتها و موسسات4- تحریر و تنظیم دفاتر قانونی5- تنظیم اظهارنامه مالیاتی6- تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزودههمچنین موسسه ، از نرم افزارهایی با قابلیتهای فنی در این خصوص بهره گیری میکند و در صورت نیاز به مشاوره اشخاص حقیقی و حقوقی، از جانب موسسه حسابداری آران تراز شرق به منظور خرید و استفاده در فن حسابداری ، پیشنهاداتی در این خصوص به عزیزان ارائه میشود. همچنین موسسه ، از نرم افزارهایی با قابلیتهای فنی در این خصوص بهره گیری میکند و در صورت نیاز به مشاوره اشخاص حقیقی و حقوقی، از جانب موسسه حسابداری آران تراز شرق به منظور خرید و استفاده در فن حسابداری ، پیشنهاداتی در این خصوص به عزیزان ارائه میشود.
خدمات و محصولات