شرکت تهران نورگیر (کیوسک تلفن)

پانل های1-دکوراتیو(انواع سنگها،انواع طرحهای سنگ و چوب)2-تلسکی3-اسفنجی4-سه بعدی5-پانل سقفی کریستال

تولید نورگیر تولید و اجرا سقف کاذب سوله و اسکلت فلزی