علمی کاربردی - دانشکده پست و مخابرات (ارتباطات و فناوری)

دانشگاه وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • فکس :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :