تاک

کاردرمانی، گفتاردرمانی، درمان لکنت، مشکلات تلفظی، سکته مغزی، اختلالات بلع و جویدن، فلج مغزی، اوتیسم، نوروفیدبک

کاردرمانی کلینیک گفتار درمانی