آرمان حساب اسپادانا

ایجاد اطمینان خاطر مالی شما هدف ماست.

آموزش حسابداری و حسابرسی نرم افزار اتوماسیون اداری و مالی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • فکس :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
توضیحات
برگزاری دوره های تخصصی آموزش حسابداری و نرم افزارهای مالی
طراحی و استقرار سیستم های اطاعاتی حسابداری و مدیریت
طراحی، استقرار و پشتیبانی حسابداری بهای تمام شده (حسابداری صنعتی)
خدمات مشاوره مالی، مدیریتی و مالیاتی
فروش و پشتیبانی نرم افزارهای حسابداری
تهیه صورت های مالی
تحریر دفاتر قانونی
تهیه اظهارنامه های عملکرد و ارزش افزوده
تهیه گزارشات موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم
افتتاح حساب ها
اصلاح حساب ها
تهیه گزارشات مالی
تهیه گزارشات مدیریتی
تهیه و حسابرسی صورت های مالی جهت دریافت تسهیلات بانکی