گروه ساختمانی رضایی (RCG)

پروژه ای حرفه ای مخصوص حرفه ای ها طراحی محاسبه اجرا

قطعات پیش ساخته ساختمان نوسازی ساختمان شرکت ساختمانی تاسیسات ساختمان سیم کشی برق صنعتی و ساختمانی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن همراه :
  • ایمیل :
توضیحات
شرکت RCG توسط مهندس علی رضایی امین در سال 90 شروع بکار گسترده در زمینه ساختمان نموده. و تعذاذ کار ها و کیفیت آن در سرتاسر میهن نشان ادعای ماست. 09120242862