شرکت پمپ های صنعتی ایران

ساخت پمپ های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی پمپ سانتریفوژ فرآیندی طبق استانداری API610 پمپ اسپلیت کیس افقی دو مرحله ای پمپ افقی چند مرحله ای پمپ آتش نشانی برطبق استاندارد NFPA20

پمپ آب تجهیزات و لوازم آبرسانی و آبیاری و زه کشی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • فکس :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :