شرکت باسط پژوه تهران

طراحی ایرانی افتخار ایرانی

تولید و پخش لوازم برقی تابلو برق فشار قوی یا ضعیف توزیع برق و انتقال نیرو تجهیزات مدار الکترونیکی