گروه تولیدی بنیاد برق

لوله برق بورس تابلو مینیاتوری تولید تابلو فلزی بورس لوله پلی آمید انوا

تولید سیم و کابل تولید لوله و اتصالات