اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • فکس :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
توضیحات
بیمه تخصصی اسب
تلف در اثر بیماری
تلف و نقص عضو در اثر حادثه و حمل و نقل
زایمان و سخت زایی
ارایه تخفیفهای گروهی و بیمه نامه های تمدیدی
پوشش بیمه نامه در سراسر ایران
پیگیری خسارت
طرف قرارداد با کلیه شرکتهای بیمه
خدمات و محصولات