اپلیکیشن لاغری کرفس

کرفس با بهره گیری از علم تغذیه و تناسب اندام، مقدار کاهش یا افزایش وزن را برای شما تعیین می کند و و کالری مورد نیاز را برای رسیدن به هدف مشخص می کند.

درمان چاقی و لاغری