جنرال تهویه

طراح، تولید کننده و مجری سیستم های تهویه و فیلتراسیون صنعتی

دریچه تنظیم هوا کولر دستگاه و تجهیزات تصفیه هوا تهویه مطبوع هواکش صنعتی تولید فیلتر صنعتی