سحر حریری

ارزیابی، تشخیص و درمان تخصصی اختلالات گفتار، زبان و بلع تخصص ما است. درمانگر تخصصی اختلالات تولید، تشدید در کودکان دارای کم شنوایی، شکاف کام و لب و...

گفتار درمانی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • ایمیل :
  • صفحات اجتماعی :
توضیحات
ارزیابی،تشخیص و درمان انواع اختلالات گفتار، زبان و بلع درمان تخصصی اختلالات تولیدی، تشدید، لکنت، تاخیرزبانی، اختلالات یادگیری و... در کودکان و بزرگسالان