دکتر علی رضا رضایی

استادیار مغز و اعصاب اطفال و عضو رسمی انجمن اعصاب کودکان

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان متخصص کودکان