علی خدایی

تو زندگی گره هایی هست که تو نزدی اما باید به تنهایی بازشون کنی........

روزنامه نگار
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن همراه :
  • ایمیل :
خدمات و محصولات