اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
توضیحات
خدمات بار هوایی، دریایی، زمینی، صادرات، واردات و امور گمرکی (داخلی و خارجی). تحویل محولات تحویل محمولات از درب منزل، شرکت، کارخانه و تحویل به آدرس مقصد. بسته بندی: بسته بندی کالا طبق استاندارهای بین المللی کشتیرانی و هوایی . صادرات: صادرات (فریت و تجاری) به اقصی نقاط از مسیر های هوایی، دریایی و زمینی و اخذ گواهی مبدا و دیگر مجوز های مورد نیاز . واردات: واردات کالا و اخذ گواهی استاندارد و هرگونه مجوز مورد نیاز . محمولات خاص: حمل محمولات خاص شامل حیوان زنده، مواد فاسد شدنی و کالای خطرناک . ترخیص: ترخیص بار داخلی و خارجی و تحویل به آدرس درخواست کننده . مشاوره: مشاوره در خصوص صادرات و واردات ترانزیت و امور گمرکی . داخلی: جمع آوری بار و پاکات در سطح شهر تهران و ارسال آن به شهرستانها و ترخیص بارهای ورودی از شهرستانها به تهران و تحویل آن به صورت درب به درب.