گروه خدمات مالی و مالیاتی تدبیرگر

انجام کلیه خدمات مالی و مالیاتی و نیز حل و فصل دعاوی مالیاتی

حسابداری حسابرسی مشاوره مالیاتی و خدمات مالی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • ایمیل :
توضیحات
انجام کلیه خدمات مالی و مالیاتی از قبیل گردآوری اسناد (ثبت اسناد، تهیه اظهارنامه ارزش افزوده ، ارسال فهرست ماملات فصلی، ارسال فهرست حقوق، ارسال اظهارنامه عملکرد و ... ) و مدارک، روکش اسناد، تحریر دفاتر قانونی، آماده کردن اسناد و مداک مربوط به دعوتنامه موضوع بند 2 ماده 97 ق.م.م، رسیدگی به دعاوی مالیاتی، اعتراض و پیگیری دعاوی در مراجع مختلف از جمله ممیز کل ( موضوع مفاد 238 و 239 ق.م.م. )، هیات حل اختلاف بدوی، هیات حل اختلاف تجدید نظر، کمیسیون 251 ق.م.م. و سایر مراجع ذیصلاح آتی