انجمن آلزایمر خیریه امام جواد استان مرکزی

دستهایی که کمک میکنند مقدس تر از لبهایی هستند که دعا میکنند ...

موسسه خیریه
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
توضیحات
حامی بیماران مزمن روانی ، سالمندان آلزایمری ، کودکان ایتام و بد سرپرست و زنان سرپرست خانوار