آرتیستون صنعت

تامین خواسته شما - افتخار بزرگ ما

فروش جرثقیل سقفی تولید جرثقیل سقفی تعمیر جرثقیل سقفی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • فکس :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
توضیحات
((بهنامایزدیکتا))
معرفیگروهآرتیستونصنعت
قابلتوجهمسئولین محترمبازرگانیخریدوتدارکاتکالا
طراحی و ساخت :انواع جرثقیلسقفیتکپلجفتپلمونوریلدروازهاینیمهدروازهایبازوییودیواریدرظرفیت هایمختلفمطابقاستانداردهایبینالمللیوباپرسنلمتخصصوتجهیزاتمدرن
لازم به ذکر است شرکت آرتیستون صنعت اولین و تنها دارنده گواهینامهISO 9001 - 2008 مدیریت کیفیت و مشتری مداری از شرکت TUV CERTبرای ساخت انواع جرثقیل سقفی ، جرثقیل دروازه ای و جرثقیل بازویی در کشور می باشد .
تعمیراتونگهداریتستوبازرسی :انواعجرثقیلهایسقفیدروازهایبازویی و دیواریدرظرفیت هایمختلف .
فروش و واردات :انواعبالابر و وینچ درظرفیت هایمختلف در انواع کلاس کاری نرمال و ضد انفجار ، الکترو موتور و گیربگس ، لوازم یدکی و تجهیرات کامل انواع جرثقیل از برند های مختلف و به صورت سفارشی و پروژه ای .
Brands :
DEMAG , STAHL , VERLINDE , KONECRANES , SWF , GIS , KITO , PODEM , SAMSUNG , DONATI ABUS , LIFTKET , ELMOT , MISIA , VITAL , U-MEGA , SAGA , TELECRANE , ALPHA ,BLACK BEAR LS , SIEMENS , ABB , SEW, PGR , COEL , MOTOVARIO , SCHNEIDER , VAHLE …
فروشتجهیزاتانواعجرثقیلانواع خطوط برق رسان طولی و عرضی جاروبک ، الکترو موتور و گیربگس ، تابلو برق ، اینورترکمربندراهنمای سیم بکسل ،چرخدندهوبلبرینگمیکروسوئیچقطعکنکلیدفرمانریموتکنترلقلاب، باسکول آویز جرثقیل ، راهبر (کلگی) جرثقیل ، زنجیرسیمبکسلو غیره
((لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر و کاتالوگ محصولات به وبسایت ما مراجعه نمایید))
w w w . a r t i s t u n . c o m
آرتیستون نامی ایرانی به معنایراستی و درستی ...
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است ...(زرتشت)