کیمیا شیمی پدیده

استفاده از مواد با کیفیت = تولید محصول با کیفیت

تولید مواد شیمیایی مواد اولیه ریخته گری مواد اولیه شیمیایی مواد اولیه پاک کننده و شوینده مواد معدنی