اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • فکس :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
توضیحات
- رله کنترل فاز under / over voltage با قابلیت و حفاظت های گسترده
- رله خطای زمین Earth fault protection .و
- تنواع ترانسفورماتور جریان رله ارت فالت Core Balance C.T و
- رله ترمیستوری حفاظت پمپو موتور
- انواع رله شیشه ای رله کوییک اسپانیا قابل تبدیل به تایمر با امکان برنامه ریزی و قابلیت های ویژه و اتصال شبکه
- انواع خازن خشک سیلندری 50 / 25 /12.5 KVAr و
- انواع رگلاتور دیجیتالی با مزایای ویژه
- انواع راکتور بانک خارجی
- انواع کلیدهای اتوماتیک کمی