دکتر مهتافاطمه بصیر

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

فوق تخصص نوزادان متخصص کودکان
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • کد پستی :
توضیحات
فوق تخصص نوزادان، متخصص اطفال، پزشک اطفال،