مرکز خدمات سانترال پاناسونیک

راه اندازی سیستم مخابرات تعمیر تلفن و تجهیزات مخابراتی