شرکت راه سازان جاده ابریشم

احداث سد و کانال آسفالت کاری شرکت ساختمانی راه سازی
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • وب سایت :
توضیحات
مدیر عامل: سید مهدی روحانی ۰۹۱۲۱۷۹۱۱۶۴ - رئیس هیت مدیره وحید وندی :۰۹۱۲۱۰۶۱۵۸۲