صنایع قالبسازی و تولیدی سدید صنعت

هدف ما کیفیت کار و رضایت مشتری میباشد. 09121350704

قالب سازی پلاستیک پلاستیک سازی تزریقی پلاستیک بادی قالب سازی صنعتی تولید و پخش تجهیزات پزشکی