آسان شیمی خوارزمی

همیار با استانداردهای ملی و بین المللی

تجهیزات کنترل کیفیت
اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • فکس :
  • ایمیل :
  • کد پستی :
توضیحات
آزمایش تعیین ماهیت تعیین جنس - گرید و کاربرد کالاها مجهز به XRF- FTIR تنسویمتر -  فلش پوینت - دستگاه کشش نخ -  ویسکومتر - و .......