دکتر خسرو تحویلداری

متخصص ارتوپدی و جراحی استخوان و مفاصل فوق تخصص شانه