اطلاعات تماس
  • آدرس :
  • تلفن :
  • تلفن همراه :
  • وب سایت :
  • ایمیل :
توضیحات
- ارزیابی املاک و اراضی غیر مزروعی و ابنیه و مصـالح ساختمانی و تعیین حقـوق کسب و پیشـه و تجـارت و سرقفلـی
- تطبیق نقشه‎ های ساختمانی با وضعیت محل و بنا
- تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان با وضعیت محل و بنا
- تهیه نقشه های معماری و سازه ساختمانهای موجود
- ارزیابی میزان خسارت به ساختم
خدمات و محصولات