شرکت آریاک

سیستم اعلام حریق با مهر استاندارد ایران - طراحی، ساخت، تامین تجهیزات، مشاوره و اجرای سیستمهای اعلام حریق، حفاظتی و ایمنی

طراحی و تولید تجهیزات الکترونیک تولید دزدگیر و ضد سرقت فروش تجهیزات مداربسته طراحی و تولید قطعات الکترونیک طراحی و تولید سیستم اعلام و اطفا حریق