242 در در تهران

ایران - تهران - دماوند - رودهن - پردیس

ایران - تهران - منطقه 7 - بزرگراه امام علی

ایران - تهران - منطقه 5 - بزرگراه اشرفی اصفهانی

1379 مورد یافت شد